Gemeentelijke energietransitie

Steeds meer gemeenten ontwikkelen ambitieuze plannen voor verduurzaming. Niet alleen voor het eigen vastgoed, maar tevens voor de gehele gemeente.

Om de doelstelling voor bijv. energieneutraal te behalen in 2030, 2040 of 2050, is het essentieel om een concreet routepad uit te stippelen. Veel inzicht geven de verbruiksgegevens op wijkniveau, gevolgd door een plan “hoe maak je de verschillende wijken energieneutraal?” Een gedegen planvorming per wijk is zeker ook gewenst omdat woonwijk uit de jaren ’30 van de vorige eeuw in energetisch opzicht totaal verschilt van recente nieuwbouw.

Duma Energieadvies kan u helpen om de ambitie van de Energietransitie te vertalen naar haalbare (deel)plannen.

Neem contact op

Neem direct contact op!

Nieuws

We houden u graag op de hoogte van actualiteiten rond ons bedrijf en onze branche.