EED Energie Audit

Europese richtlijn voor energieverbruik van bedrijven

De EED Energie Audit is een onderdeel uit de Energy Efficiency Directive, afgekort: EED. Dit is een Europese richtlijn voor energieverbruik van bedrijven.

Deze richtlijn is in 2012 opgesteld maar geeft vanaf 2015 verplichtingen aan het energiegebruik van bedrijven.

Eén van deze verplichtingen die geldt is dat bedrijven eens per vier jaar een energie-audit uit moeten voeren. Hierna leggen we uit wanneer uw bedrijf onder deze verplichting valt en wat er van uw bedrijf verwacht wordt.
De EED is een Europese richtlijn voor bedrijven. Niet alle bedrijven zijn verplicht een energie-audit uit te voeren.

Een EED energie-audit is een onderzoek naar het energieverbruik van uw bedrijf. Deze analyse bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Een overzicht van alle bestaande energiestromen. Dit is inclusief vervoer (vanwege het hoge energieverbruik van vervoer wil het bevoegd gezag dit expliciet in het EED onderzoek hebben meegenomen).
  • De belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden.
  • Welke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen (TvT<5 jaar)

De EED rapportages moet worden aangeleverd aan het bevoegd gezag. Dit is meestal de omgevingsdienst de Gemeenten waar uw bedrijf is gehuisvest.

Nieuws

We houden u graag op de hoogte van actualiteiten rond ons bedrijf en onze branche.