Energieneutraal bouwen

Kies nu voor energieneutraal!

Alle partijen in de bouwwereld zeggen tegenwoordig dat ze aan duurzaam bouwen doen. Maar in de praktijk grijpen architecten en bouwbedrijven gauw terug op de bekende, traditionele bouw. Vervolgens “plakken” ze een zonneboilertje op het dak en voilà: je hebt een “duurzame” woning. Helaas zijn er momenteel (te) veel van dergelijke voorbeelden.

Er zijn maar enkele bedrijven die ècht kiezen voor het ontwerpen en bouwen van zeer energiezuinige gebouwen. Met die bedrijven werken we graag samen, cq willen we graag in contact komen. Neem contact op met DUMA voor een verfrissende kennismaking!

Wat is energieneutraal bouwen?

Een gebouw is energieneutraal als er, over een jaar bekeken, netto geen energietoevoer van buitenaf nodig is die afkomstig is van fossiele of nucleaire brandstoffen.

Deze definitie laat nog wat ruimte over voor eigen interpretaties. Sommigen bedoelen bijvoorbeeld alleen het gebouwgebonden energieverbruik, terwijl volgens anderen ook het energieverbruik erbij hoort dat afhankelijk is van het bewonersgedrag. DUMA laat de opdrachtgever zien wat de verschillende mogelijkheden zijn en sluit vervolgens aan bij zijn keuze.

Europese regelgeving

Vanaf 2020 mogen volgens Europese regelgeving alleen nog maar ‘near zero energy buildings’ gebouwd worden. Utiliteitsgebouwen moeten in 2017 50% energie-efficienter zijn dan in 2007. Wie nu al energieneutraal bouwt, anticipeert dus op wettelijke verplichtingen en zorgt dat die gebouwen in de toekomst hun waarde behouden.

Wat is een passiefhuis?

Het passiefhuis-concept wordt ook passief bouwen genoemd. Het is geschikt voor woningbouw en utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Bij een passiefhuis is de ambitie iets minder groot dan bij een energieneutraal huis. Het verbruik van huishoudelijke apparaten wordt meegenomen in de berekening. Het belangrijkste bij deze methode is het beperken van de energievraag door bouwkundige maatregelen (extra isoleren, geïsoleerde kozijnen, drievoudig glas). In Duitsland, Oostenrijk en Zweden staan al duizenden passiefhuizen. De ervaringen leren dat deze huizen zeer energiezuinig, comfortabel en gezond zijn. Het passiefhuis-concept is exact gedefinieerd. Het passiefhuisontwerp wordt doorgerekend met de door het Passivhaus Institut ontwikkelde software PHPP (PassivHaus Projektierungs Paket). DUMA doet ook PHPP berekeningen voor klanten. Het passiefhuis-concept kan uitstekend als basis gelden voor energieneutraal bouwen.

Algemene richtlijnen voor energiezuinig ontwerpen

1. Verminder de energievraag:

  • gunstige oriëntatie op de zon
  • zeer goede schil-isolatie
  • energiezuinige verlichting en apparatuur

2. Benut restwarmte uit interne en externe bronnen

3. Gebruik voor de overgebleven energievraag zoveel mogelijk duurzame energie:

  • uit de bodem (warmte/koude-opslag, warmtewisselaar, geothermie)
  • uit de zon
  • uit de wind
  • bio-energie (biomassa, houtsnippers, pellets)

4. Als het onvermijdelijk is om ook fossiele energie te gebruiken, gebruik deze zo efficiënt mogelijk:

  • hoogrendements ketel of warmtepomp
  • lagetemperatuurverwarming

Zeer energiezuinig bouwen is vakwerk!

De juiste uitvoering van het ontwerp is heel belangrijk. Daarom moet het bouwpersoneel goed opgeleid,  geïnstrueerd en begeleid worden.

Waarom zouden we gebruikmaken van biologische of vernieuwbare materialen?

Onderzoeken hebben aangetoond dat bewoners zich prettiger voelen in woningen en kantoren die met louter ecologische bouwmaterialen zijn vervaardigd.

Elk gebouw zal eens weer worden afgebroken. Door te bouwen met ecologische en/of vernieuwbare bouwmaterialen zorg je ervoor dat een gebouw tegen geringe milieukosten valt te recyclen.

Comments are closed.