Subsidies en leningen

Subsidie energiebesparing eigen huis

Deze subsidie is voornamelijk gericht op het isoleren van woningen. Belangrijk te weten is dat je minimaal 2 maatregelen moet nemen om voor deze subsidie in aanmerking te komen.

Sinds 1 januari 2017 zit er weer nieuw geld in de pot, maar op=op, dus wacht niet te lang met aanvragen, zie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis

Subsidie voor warmtepompen (ISDE)

Dit is een interessante regeling voor particulieren en bedrijven die overwegen om een warmtepomp aan te schaffen.

DUMA Energieadvies kan u  adviseren welke warmtepomp geschikt is voor uw pand en hoe deze het beste kan worden ingepast. Daarbij kunnen wij als onafhankelijke partij bijvoorbeeld offertes van leveranciers beoordelen of de begeleiding verzorgen tijdens de aanleg.

Per 1 januari 2017 is de regeling aangepast, zie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/voor-welke-apparaten/warmtepompen

Subsidie voor zonneboilers (ISDE)

Voor woningen is een zonneboiler vooral interessant als deze niet alleen wordt gebruikt voor tapwater, maar tevens bijdraagt aan de verwarming van de woning. Zonneboilers alléén voor tapwater leveren in de meeste situaties (te) weinig op in verhouding tot de vrij hoge investeringskosten.

Voor utiliteit zijn zonneboilers vooral interessant indien er (met name in de zomer) een continu forse behoefte is aan warm tapwater. Een zonneboiler kan de energierekening fors verlagen bij bijvoorbeeld hotels, campings, sportgebouwen waar veel gedoucht wordt of wasserijen.

zie:  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/voor-welke-apparaten/zonneboilers

Energiebespaarlening

Als je met een beperkte beurs tóch wilt investeren in energiebesparende maatregelen kan het Nationaal Energiebespaarfonds uitkomst bieden. Let erop dat de besparing op de energierekening hoger uitvalt dan de rente en aflossing!

zie: https://www.energiebespaarlening.nl/over-ons/

Comments are closed.