Diensten

Wat kunnen we voor u betekenen?

Advies duurzaam bouwen of energieneutraal bouwen
DUMA begeleidt architecten en bouwbedrijven bij het opstellen van bouwplannen voor energiezuinige gebouwen.

Strategie en beleid
Gebiedsontwikkeling kent lange en complexe trajecten. Het blijkt vaak lastig te zijn om in het krachtenveld van een project de duurzaamheidsambities vast te houden. DUMA stelt een energievisie op voor een gebied en begeleidt bij het hele traject. DUMA helpt om de duurzaamheid gedurende het hele proces in zicht te houden.

EPA-maatwerkadviezen
DUMA kan EPA-maatwerkadviezen opstellen voor woningen en utiliteitsgebouwen. Dit zijn rapporten, die voldoen aan door de overheid vastgestelde normen, waarin opdrachtgevers kunnen zien:
– wat de huidige energiekwaliteit van het gebouw is (energieklasse volgens het energielabel);
– welke maatregelen er genomen kunnen worden om de energiekwaliteit te verbeteren;
– wat de kosten en baten van die maatregelen zijn;
– wat het energielabel zou worden bij verschillende aanbevolen maatregelpakketten. Bij het advies wordt ook aandacht besteed aan andere bouwfysische aspecten zoals vochtproblemen en noodzaak van voldoende ventilatie. Het EPA-maatwerkadvies is een opvolger van het EPA (energieprestatieadvies) dat in de jaren 2000 tot 2003 werd gemaakt. DUMA heeft in die tijd duizenden woningen van particulieren, woningbouwverenigingen en vastgoedbedrijven voorzien van een EPA.

Beoordelen bouwplannen
Particulieren kunnen een bouwplan laten beoordelen door DUMA. Is het wel zo energiezuinig als het bouwbedrijf zegt? Is de voorgestelde warmtepomp wel geschikt voor deze woning? En wat levert een warmtepompboiler op samen met een zonneboiler? Kan het beter? Ja, meestal wel! In de praktijk is zo’n check door een ervaren energieadviseur zijn geld meer dan waard.

Subsidie-advies
Voortdurend wisselen subsidieregelingen elkaar af en ze zijn allemaal weer net een beetje anders. DUMA zoekt voor u uit welke subsidies voor uw project van toepassing zijn en ondersteunt bij het aanvragen van deze subsidies.

Troubleshooting
Het werkelijke energieverbruik van een nieuw gebouw kan na de oplevering behoorlijk tegenvallen. Soms zijn de stookkosten een veelvoud van wat door de bouwer was voorgesteld. Vaak gaat dit gepaard met andere problemen, zoals een onevenwichtige warmteverdeling. DUMA kan u helpen met het achterhalen van de oorzaken.

Comments are closed.